Elwy Persson var tillsammans med Gun Blomqvist den som gav ut boken Frivoliteter. Elwy föddes 1905 i Skivarp i Skåne som dotter till snickaren och skorstensbyggaren Nils Gustafsson och hans hustru Bothilda. Hon var yngst i en syskonskara på fem, hon hade två systrar och två bröder. 

När Elwy var fem år gammal flyttade familjen till Lövestad i Skåne. Den äldre systern Edit var svårt sjuk i astma och låg på sanatorium i tonåren. Där fick hon lära sig slå frivoliteter, och det lärde hon ut till den då åtta-åriga Elwy som lärde sig snabbt. Det var vanligt på 20-talet att både kvinnliga och manliga patienter på sanatorier fick lära sig slå frivoliteter, det var ett bra och billigt terapiarbete.

Efter folkskolan började Elwy som barnjungfru i Alnarp, men hjälpte även till att sköta den lokala telefonstationen i Lövestad. Systern arbetade på telefonstationen i Ottarp norr om Landskrona och när hon blev sjuk fick Elwy ta över. Därmed sade hon upp sig som barnjungfru och blev telefonist. När telefonväxeln startades i Köpingebro 1926 blev hon telefonväxelföreståndare där. Hon bodde då i en lägenhet om två rum och kök som Televerket hyrde och där det ena rummet inrymde telefonstationen. Hon var ensam anställd tills dess att antalet abonnenter översteg 200, då anställdes det fler telefonister. Varje nyår fick hon och de andra anställda på stationen åka skidor runt grannskapet och samla ihop årets gamla telefonkataloger. 

1932 när hon var 27 år gammal gifte hon sig med spannmålshandlaren Arvid Persson. Han blev senare vågmästare vid Sockerbolaget. Paret fick två söner, Per-Arvid 1932 och Gotthard 1941. Elwy arbetade på telefonstationen tills den automatiserades 1955, och försörjde sig därefter med att per cykel åka runt och sälja korsetter. Efter pensioneringen ägnade hon sig åt sina frivoliteter. Hon månade om att hantverket skulle få fortsätta att läras ut, drog igång ett stort antal kurser runt om i landet, ställde ut sina verk och sålde. 

Frivoliteter i tre upplagor

Boken Frivoliteter utkom 1967 när Elwy var 62 år gammal. Samtliga mönster och arbeten i boken är hennes egna. 

Boken fick en uppföljare 1982, Frivolitetsmönster (ISBN-10 9136019577). Denna bok på 63 sidor innehåller 35 mönster, dukar och stjärnor, kantspetsar och ett par brudkronor. Inget av dessa mönster är översatta till annat språk.

Elwy var känd långt över landets gränser för sina kunskaper i frivoliteter, och under tidigt 1980-tal reste hon tillsammans med en vän till södra  England och norra Skottland på inbjudan av en dam därifrån som också slog frivoliteter. 

Elwy var en glad och positiv person som tog livet från den ljusa sidan. På sin ålderdom ägnade hon sig åt frivoliteter och knyppling, lösa korsord, läsa böcker och spela kort tillsammans med sina vänner. Hon gick ur tiden 2004, nära 100 år gammal.

Elwy Persson ställde ut sina frivoliteter och anordnade kurser runt om i landet. 

Här även med bägge sina böcker samt även den nederländska översättningen, c:a 1983.

Frivoliteter översatta till nederländska, norska och engelska.

Gun Blomqvist

Gun Blomqvist föddes som Gunborg Lindholm 1933 i Sorunda församling i Stockholm som enda barn till trädgårdsmästaren Per Erik Lindholm och hans hustru Astrid Matilda. Fadern avled bara 56 år gammal år 1956 och modern, som aldrig gifte om sig, försörjde sig därefter som sömmerska. Gun gifte sig 1959 med kontoristen Sven Harry Lennart Blomqvist men paret skilde sig efter sex års äktenskap. Paret hade inga barn.

I början av 1960-talet utbildade hon sig till textillärarinna, men övergick till att vara anställd som redaktör på LTs förlag (Lantbruksförbundets Tidskriftsförlag) redan från mitten av 1960-talet, så om hon var verksam som textillärarinna var det bara en kort tid. 1990 köptes LTs förlag av förlaget Natur & Kultur och hon övergick därmed till att vara anställd där fram till sin pension.

Hon arbetade som översättare från norska och danska vid utgivningen av ett flertal böcker inom virkning och bandvävning, och var medarbetare till Brita Åsbrink när hon gav ut boken Järvsösöm, men gav inte ut några böcker på svenska i eget namn utom just Frivoliteter och Frivolitetsmönster tillsammans med Elwy Persson. 

Gun Blomqvists mor kunde slå frivoliteter, men det har inte hittats några belägg för att hon själv kunde hantverket. Hennes roll i tillkomsten av boken var redaktionell: hon ansvarade för att sammanställa Elwy Perssons mönster och färdiga alster till en bok.

Då det ansågs att hon hade lika del i tillkomsten av boken som Elwy Persson, sattes hennes namn på boken tillsammans med Elwys, men enligt regeln vid delat författarskap placerades deras efternamn i bokstavsordning: Blomqvist före Persson. Vad gäller uppföljaren Frivolitetsmönster från 1982 ansågs Elwy Persson vara den som var bidragit mest och därför fick hon sitt namn placerat först. Som anställd på förlaget var det Gun Blomqvist som såg till att boken översattes till engelska, norska och nederländska.

Gun var bosatt i Stockholm under hela sitt liv och avled 2014, 81 år gammal. 

Marie-Louise Huss

Marie-Louise Huss ritade de teckningar som ingår i boken och som beskriver frivolitetstekniken.
Hon var född 1941 i Solna och var utbildad teckningslärare i Stockholm. 

Hennes levnad var tragisk. Hon var bara 32 år gammal när hon drabbades av en  hjärntumör. Efter sin operation blev hon praktiskt taget stum, svårt rörelsehindrad och delvis berövad syn, hörsel och lukt- smaksinne. Så småningom kunde hon via sin skrivmaskin meddela sig med omgivningen. Under sin sjukhustid och rehabilitering skrev hon dagboksanteckningar som resulterade i boken ”Varit väldigt nära döden” (ISBN-10 917054252x) utgiven av Författarförlaget, Lund. 

Den utgavs postumt 1978 efter hennes död 34 år gammal 1975. 

/Anita Schaeder

Källor:

Kungliga Biblioteket, Libris nationella bibliotekssystem:
1278237, 7251397, 7229504, 7252762, 7596065

Födelsebok 1898-1920, Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli församling
Födelsebok 1932, Malmöhus län Länslasarettet i Ystads församling
Födelsebok 1933, Stockholms län, Sorunda församling
Födelsebok 1941, Malmöhus län Stora Köpinge församling
Lysnings- och Vigselbok 1932, Malmöhus län, Stora Köpinge församling
Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 1901–2017, Version 7.20
Söderback, Ingrid. International Handbook of Occupational Therapy Interventions, s. 742-743
IF Metalls medlemstidning Oss Emellan, 1996-09-07. Frivoliteter förde Elwy till England
Tidningen Arbetet 1988-06-08. Elwy, mästare på frivoliteter
Intervju med Gotthard Persson
Intervju med Sonja Gustafsson
Bilder och text med tillstånd från Gotthard Persson och Sonja Gustafsson.